Γνωρίστε την AP Legal

Η AP Legal είναι μια ευέλικτη, σύγχρονη σε οργάνωση και νοοτροπία δικηγορική εταιρεία που αποτελείται από δικηγόρους που διαθέτουν σημαντική νομική πείρα, όραμα και φιλοδοξία, ώστε να ικανοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των πελατών της - ιδιωτών και εταιρειών. Η ομάδα της AP Legal συνδυάζει άριστα τη συσσωρευμένη νομική γνώση και πρακτική μαζί με τον ενθουσιασμό και την επιθυμία για την παροχή ποιοτικών νομικών υπηρεσιών.


Η AP Legal εξειδικεύεται στην παροχή νομικής υποστήριξης σε ευρύ φάσμα του Εμπορικού Δικαίου, εξυπηρετώντας εταιρικούς πελάτες που ανήκουν σε όλους τους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας με έμφαση όμως και σε δραστηριότητες της Νέας Οικονομίας (Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική, Υψηλή Τεχνολογία, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας). Παράλληλα, όμως καλύπτει απόλυτα τις καθημερινές νομικές υποθέσεις φυσικών προσώπων σε όλους τους τομείς δικαίου, κυρίως σε αστικό και διοικητικό αλλά και δευτερευόντως σε ποινικό.

Με ομαδικό πνεύμα, θετική ενέργεια και αισιοδοξία, θέτουμε καθημερινά υψηλούς στόχους για τους πελάτες μας και για εμάς τους ίδιους και το επιτυγχάνουμε γιατί:

- Διαθέτουμε σημαντική νομική πείρα, διευρυμένο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και σαφή επιχειρηματική αντίληψη, καθώς στελέχη μας έχουν διατελέσει Νομικοί Σύμβουλοι σε μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς & επιχειρήσεις της Νέας Οικονομίας. Συνεπώς, μπορούμε να κατανοήσουμε πολύ καλά το πώς σκέπτεται ο πελάτης μας & ποιες είναι οι πραγματικές του ανάγκες.

- Δίνουμε σημασία στο αποτέλεσμα, παρέχοντας νομικές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα, χωρίς να εμπλέκουμε τον πελάτη σε σύνθετες νομικές έννοιες και ορολογίες, αλλά μιλώντάς του στη γλώσσα που κατανοεί και στοχεύοντας στην επίλυση των προβλημάτων του.

- Αντιμετωπίζουμε με την ίδια προσοχή και σημασία όλους τους πελάτες μας, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους ή του είδους της νομικής υποστήριξης που τους παρέχουμε.

- Προσφέρουμε εξατομικευμένες νομικές υπηρεσίες, αντιμετωπίζοντας κάθε μεμονωμένη υπόθεση με μοναδικό τρόπο.

- Επενδύουμε στις διαπροσωπικές σχέσεις και για το λόγο αυτό έχουμε επιτύχει να διατηρούμε μακρόχρονες συνεργασίες που χαρακτηρίζονται από κατανόηση, επαγγελματισμό, συστηματική επικοινωνία και εμπιστοσύνη.

- Στοχεύουμε στην παροχή ευέλικτων προγραμμάτων νομικής υποστήριξης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών μας και στην εξασφάλιση του μέγιστου πρακτικού και ποιοτικού αποτελέσματος.

- Η ομάδα μας έχει διαμορφωθεί με συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής και μοιράζεται τις ίδιες ηθικές και επαγγελματικές αξίες και το ίδιο όραμα στην παροχή των νομικών υπηρεσιών σους πελάτες μας και στις σχέσεις μας με αυτούς.