Προφίλ Δικηγόρων

Εταίροι

Αλεξάνδρα Αργυροπούλου

Δικηγόρος Αθηνών (1996)
M.Sc. Business Studies, ALBA
Wettbewerbsrecht (seminar), Universitat Tubingen
Πτυχίο Νομικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Diplome (Seminaire) de la Poesie & de Philosophie Francaise, Universite de Nice
Πτυχίο Ψυχολογίας (ΦΠΨ), Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Απόφοιτος Βαρβακείου Προτύπου Σχολείου

Εξειδίκευση: Επίλυση Διαφορών, Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Υψηλή Τεχνολογία
Προϋπηρεσία: Πολυετής συμβουλευτική και δικαστηριακή
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Γερμανικά


 

Άρης Παπασπυρίδης

Δικηγόρος Αθηνών (1996)
Solicitor of England & Wales (1998)
M.Sc. Business Studies, ALBA
Qualified Solicitor of England and Wales, College of Law, London UK
L.L.M., The University of Edinburgh Scotland
Πτυχίο Νομικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών

Εξειδίκευση: Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Υψηλή Τεχνολογία, Εταιρικό Δίκαιο
Προϋπηρεσία: Herbert Smith LLP - London (Solicitor), Starcom Hellas - Τηλεπικοινωνίες (νομικός & ρυθμιστικός σύμβουλος), Tellas - Τηλεπικοινωνίες (νομικός & ρυθμιστικός σύμβουλος), BCI - ΑΠΕ (νομικός σύμβουλος)
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά