|GR

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ – ΝΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Mε την υπ’ αριθμ. 113169/2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 7421/2023) και με ισχύ από 01.03.2024, τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 90972/15-11-2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία μέχρι σήμερα προσδιορίζει τα στοιχεία με βάση τα οποία διαπιστώνεται εάν κάποιος εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περ. α’ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Washington, κυρωθείσας με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α’ 145), ήτοι εάν κατέχει θέση διευθυντική, εμπιστευτική ή θέση εποπτείας.

Η νέα απόφαση καθορίζει εκ νέου τα σχετικά κριτήρια κατηγοριοποίησης των «διευθυντικών στελεχών» για τα οποία προβλέπεται, μεταξύ άλλων, και η υποχρέωση ειδικών καταχωρίσεων στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

Εργαζόμενοι που φέρουν μία από τις ακόλουθες ιδιότητες τεκμαίρεται ότι απασχολούνται ως «διευθυντικά στελέχη» σε μία επιχείρηση, για τις ανάγκες καταχώρησης στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»:

1. Εργαζόμενοι, οι οποίοι ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα σε μία επιχείρηση ή έχουν εξουσιοδοτηθεί να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα, ή εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση έναντι τρίτων, ή αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου αντίστοιχου οργάνου διοίκησης του εργοδότη ή είναι μέτοχοι ή εταίροι οι οποίοι κατέχουν δικαιώματα ψήφου της επιχείρησης άνω του 0,5%,

2. Εργαζόμενοι προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Μονάδων ή Τμημάτων ή άλλων αυτοτελών οργανικών μονάδων της επιχείρησης, οι οποίοι προσδιορίζονται στο οργανόγραμμά της, στην περίπτωση που η επιχείρηση τους εμπιστεύεται την εποπτεία μέρους της ουσιώδους, συνεχούς, διακεκομμένης ή έκτακτης λειτουργίας της, και αυτοί αμείβονται με μηνιαίες αποδοχές που έχουν συμφωνηθεί και δεν υπολείπονται του τετραπλάσιου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού (αντί του εξαπλάσιου που όριζε η υπ’ αριθμ. 90972/2021 Υπουργική Απόφαση),

3. Εργαζόμενοι που αμείβονται με μηνιαίες αποδοχές που έχουν συμφωνηθεί και δεν υπολείπονται του εξαπλάσιου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού (αντί του οκταπλάσιου που όριζε η υπ’ αριθμ. 90972/2021 Υπουργική Απόφαση).