GR       |

«Διαμεσολάβηση» : Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 4640/2019

Ο νόμος  που ψηφίστηκε πρόσφατα περί διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις , οι διατάξεις του οποίου καταργούν τον τέως ν. 4512/2018 , τίθεται σε ισχύ από 15.01.2020 για τις οικογενειακές διαφορές (πλην των γαμικών διαφορών που αφορούν το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου, την αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας γάμου και των διαφορών από τις σχέσεις γονέων και τέκνων) και από 15.03.2020 για τις διαφορές τακτικής διαδικασίας, αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικείου (ποσού άνω των 30.000) και Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Οι σημαντικότερες  νέες ρυθμίσεις που εισήχθησαν είναι οι εξής:

  • Το άρθρο 3 του 4640/2019 εισάγει την υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης κάθε πληρεξούσιου δικηγόρου προς τον εντολέα του σχετικά με την δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή μέρους της διαφοράς, καθώς και για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική πρώτη συνεδρία. Το «ενημερωτικό έγγραφο» συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον πληρεξούσιο και τον εντολέα και κατατίθεται- μαζί με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής, ή το αργότερο με τις προτάσεις επι ποινή απαραδέκτου συζήτησης της αγωγής.
  • Το άρθρο 4 παρ.1 εδ ε’ του 4640/2019 αναφέρει την δυνατότητα προσθήκης ρήτρας διαμεσολάβησης σε έγγραφες συμφωνίες των μερών για την επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών ιδιωτικού δικαίου.
  • Τα άρθρα 6-7 του 4640/2019 ρυθμίζουν τις διαφορές που υπάγονται στην «Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία», καθώς και την ίδια την διαδικασία αυτή. Στις περιπτώσεις που η διαφορά υπάγεται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία, για το παραδεκτό της συζήτησης της αγωγής που τυχόν ασκηθεί κατατίθεται μαζί με τις προτάσεις της συζήτησης της υπόθεσης πρακτικό της ΥΑΣ.

Συνοψίζοντας τις νέες ρυθμίσεις, τα βασικά σημεία είναι:

 α) το επισπεύδον μέρος υποβάλλει αίτημα στον διαμεσολαβητή για ΥΑΣ  και ενημερώνει το αντίδικο μέρος , αρχικά, σχετικά με το πρόσωπο του διαμεσολαβητή, β) σε περίπτωση που τα μέρη δεν συμφωνήσουν για το πρόσωπο του διαμεσολαβητή, αυτός ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης, γ) στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία τα μέρη παρίστανται μαζί με νομικό παραστάτη, του οποίου η αμοιβή συμφωνείται ελεύθερα δ) διαγράφεται ο περιορισμός της δυνατότητας παράτασης της προθεσμίας της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, ε) το πρακτικό της διαμεσολάβησης αποτελεί εκτελεστό τίτλο εφόσον η συμφωνία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης και  στ) η έγγραφη γνωστοποίηση του διαμεσολαβητή προς τα μέρη για τη διεξαγωγή της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας ή η συμφωνία της εκούσιας προσφυγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης αναστέλλει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία άσκησης των αξιώσεων και των δικαιωμάτων, καθώς και τις δικονομικές προθεσμίες των άρθρων 237 και 238 Κ.Πολ.Δ., για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία διαμεσολάβησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ