GR       |

Σταθμοί Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας: Νέες προβλέψεις σχετικά με την ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης

Με την Υπουργική Απόφαση 55948/1087 που δημοσιεύτηκε στις 20 Μαΐου 2023 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με την ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης σε σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπονται συνοπτικά τα εξής:

 • Η συνολική δημοπρατούμενη μέσω Ανταγωνιστικών Διαδικασιών ισχύς υποβολής προσφορών θα ανέρχεται στα 1000 MW έγχυσης Ενισχυόμενων Σ.Α.Η.Ε.
  Ο Διαχειριστής Ε.Σ.Μ.Η.Ε. μπορεί να εισηγηθεί στην Ρ.Α.Α.Ε.Υ. την επιβολή περιορισμών στην συνολική ισχύ.
 • Αρχικά, ως Ελάχιστη και αντίστοιχα Μέγιστη διάρκεια από την Προκήρυξη μέχρι την Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, σε αντίθεση με το προσχέδιο της Υπουργικής, ορίζονται οι 21 και 28 μέρες αντιστοίχως και αρμόδια για την διενέργεια των διαδικασιών ορίστηκε η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. (άρθρο 4)
 • Η Ανταγωνιστική Διαδικασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, διενεργείται με τύπο δημοπρασίας single-stage bidding
 • Προβλέπονται τα όρια ισχύος συμμετοχής και κατακύρωσης προκειμένου να διασφαλισθούν συνθήκες ανταγωνισμού. Αρχικά τίθεται ελάχιστος αριθμός 4 συμμετεχόντων σε κάθε διαγωνισμό που δεν αποτελούν Συνδεδεμένα μεταξύ τους Πρόσωπα (άρθρο 5)
 • Τίθεται ανώτατο όριο 100 MW στην Ισχύ Συμμετοχής κάθε σταθμού και μέγιστο όριο ισχύος Συμμετοχής ανά συμμετέχοντα σε κάθε ανταγωνιστική διαδικασία, το οποίο ορίζεται σε 25% της δημοπρατούμενης ισχύος.
 • Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για την Α’ Ανταγωνιστική Διαδικασία: 115.000 € ανά μεγαβάτ ανά έτος, ποσό το οποίο δεν είχε καθοριστεί από το σχέδιο της ΥΑ (άρθρο 6)
 • Οι Σ.Α.Η.Ε. στην Α’ και Β’ Ανταγωνιστική Διαδικασία πρέπει να διαθέτουν εγγυημένη ωφέλιμη χωρητικότητα τουλάχιστον 2 ωρών (MWh/MW). Στους συμμετέχοντες στη Γ’ Διαδικασία τίθεται η απαίτηση ελάχιστης εγγυημένης χωρητικότητας διάρκειας 4 ωρών (MWh/MW) (άρθρο 8)
 • Οι Κάτοχοι των Ενισχυόμενων Σ.Α.Η.Ε. από την Α’ και τη Β’ Ανταγωνιστική Διαδικασία λαμβάνουν επενδυτική ενίσχυση 200.000 ευρώ ανά μεγαβάτ (€/MW).
 • Οι Ενισχυόμενοι Σ.Α.Η.Ε. της Α’ και της Β’ Ανταγωνιστικής Διαδικασίας δύνανται να συμμετέχουν στις Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας είτε ως διακριτές οντότητες υπηρεσιών εξισορρόπησης, είτε εντός χαρτοφυλακίων τα οποία περιλαμβάνουν μόνο Ενισχυόμενους Σ.Α.Η.Ε. της Α’ και της Β’ Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και η συνολική μέγιστη ισχύς κάθε χαρτοφυλακίου είναι μικρότερη ή ίση των 50 MW
 • Οι Κάτοχοι των Ενισχυόμενων Σ.Α.Η.Ε. οφείλουν να καταθέτουν στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ., ετησίως καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Ενίσχυσης, δήλωση στην οποία βεβαιώνουν ότι δεν έχουν στην κατοχή τους οι ίδιοι και οι Συνδεδεμένες ή Συνεργαζόμενες με αυτούς Επιχειρήσεις:

(α) Ενισχυόμενους Σ.Α.Η.Ε. από την Α’ και τη Β’ Ανταγωνιστική Διαδικασία ισχύος μεγαλύτερης των 100 μεγαβάτ (MW),

(β) Ενισχυόμενους Σ.Α.Η.Ε. από τη Γ’ Ανταγωνιστική Διαδικασία ισχύος μεγαλύτερης του 25% της δημοπρατηθείσας στην εν λόγω Ανταγωνιστική Διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://www.et.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ